Individuelle samtaler

Individuel samtaleterapi har til formål at skabe forandring i forhold til borgerens alkoholforbrug.

Behandlingen bygger på principper fra den motiverende samtale samt kognitive terapeutiske metoder.

I de individuelle samtaler vil der blive arbejdet med problemstillinger relateret til den enkeltes forbrug af alkohol.

Formålet er at give konkrete strategier og redskaber til at håndtere situationer, der udløser borgerens drikketrang.

For nogen vil formålet være afholdenhed, for andre vil det være reduktion.

Hyppigheden af samtaler vil variere i hvert individuelt forløb. Forløbet tilpasses den enkeltes behov.