Screening og vurdering

Screeningsarbejdet forestås af centrets personale.

I de situationer, hvor centret er i tvivl om, hvorvidt der er tale om psykiske problematikker, er der udarbejdet et screenings redskab ud fra de nationale retningslinier. 

Mål

  • At kvalificere Rusmiddelcentrets behandling af borgerne gennem større viden om den enkelte borgers personlighedsdynamikker og eventuelle psykiatriske problematikker.

  • At sikre, at Rusmiddelcentrets borgere får en relevant diagnostisk og medicinsk psykiatrisk afklaring, når der er indikation for eventuelle psykiatriske problematikker. Dette vil ske i samarbejde med relevante samarbejdspartere som psykiatrien, egen læge etc.