Gratis og anonym rådgivning og behandling til borgere, der ønsker at skabe en forandring i dit forhold til alkohol

Vi arbejder med individuelle målsætninger og tilrettelægger behandlingen i samarbejde med dig for at opnå den ønskede forandring.

I behandlingsforløbet tages der højde for eventuelle psykiske vanskeligheder. Det kan være lavt selvværd, depression, angst eller andet.

Vores behandlingstilbud består af individuelle samtaler og samtaler med inddragelse af pårørende. Derudover tilbydes der efterbehandling og medicinsk behandling i forbindelse med det ambulante behandlingsforløb.

Læs mere om alkohol:

Individuel samtaleterapi har til formål at skabe forandring i forhold til borgerens alkoholforbrug.

Behandlingen bygger på principper fra den motiverende samtale samt kognitive terapeutiske metoder.

I de individuelle samtaler vil der blive arbejdet med problemstillinger relateret til den enkeltes forbrug af alkohol.

Formålet er at give konkrete strategier og redskaber til at håndtere situationer, der udløser borgerens drikketrang.

For nogen vil formålet være afholdenhed, for andre vil det være reduktion.

Hyppigheden af samtaler vil variere i hvert individuelt forløb. Forløbet tilpasses den enkeltes behov.

Screeningsarbejdet forestås af centrets personale.

I de situationer, hvor centret er i tvivl om, hvorvidt der er tale om psykiske problematikker, er der udarbejdet et screenings redskab ud fra de nationale retningslinier. 

Mål

  • At kvalificere Rusmiddelcentrets behandling af borgerne gennem større viden om den enkelte borgers personlighedsdynamikker og eventuelle psykiatriske problematikker.

  • At sikre, at Rusmiddelcentrets borgere får en relevant diagnostisk og medicinsk psykiatrisk afklaring, når der er indikation for eventuelle psykiatriske problematikker. Dette vil ske i samarbejde med relevante samarbejdspartere som psykiatrien, egen læge etc.

Samtalerne kan kombineres med medicinsk alkoholbehandling. 

Det kan være antabus eller trangdæmpende medicin som kan være en god støtte i en periode, for at forblive ædru.

Den medicinske behandling kan dog aldrig stå alene.

Hvis man er gravid og har et forbrug af alkohol tilbydes man en tværfaglig indsats med henblik på at forebygge skader hos barnet i fostertilstanden.

Dette er et samarbejde imellem den gravide, Rusmiddelcenteret og Familieambulatoriet i Skejby.

Vi hjælper også med at forberede nødvendige foranstaltninger efter fødslen.