Pårørende

Som pårørende til en der er indskrevet i et forløb i Rusmiddelcenteret, har man mulighed for at få 1-2 gratis og anonyme samtaler.

Som pårørende oplever man ofte en følelse af magtesløshed, man kan opleve stærke følelser som vrede, angst, afmagt, skam og bekymring, der kan være svære at håndtere.

Følelser som både kan være rettet mod den, der har rusmiddelproblemet, og en selv. 

Hvad kan jeg gøre?

  • Søg viden om forbrug og afhængighed af rusmidler
  • Vær loyal mod dine grænser
  • Tag ansvar for dit eget liv
  • Beskyt dine børn
  • Vær ikke fordømmende
  • Brug ord som vaner og forbrug - ikke misbrug og alkoholiker/narkoman
  • Sæt ord på dine tanker og følelser - snak med andre