BRUS - rådgivning for børn og unge

Projekt BRUS hjælper børn og unge i alderen 0-24 år, som lever i familier med rusmiddelproblemer.

Hvad er BRUS?

Det kan være svært at vokse op i en familie hvor der er nogen som drikker meget eller ryger hash. Det kan også være svært at vide om der er et problem, og måske er det også pinligt at snakke om.

I BRUS kan du tale med professionelle voksne, der ved noget om, hvordan rusmidler påvirker en familie. Du kan også møde andre børn og unge, der gerne vil dele erfaringer og ideer til, hvordan du kan passe på dig selv.

BRUS er for børn og unge op til 24 år. Er du 25 år eller derover, kan du henvende dig til TUBA.

Et forløb i BRUS starter altid med en eller flere forsamtaler med en medarbejder i BRUS.

I forsamtalen vil vi undersøge, hvad der præger jeres familie, og hvordan vi bedst kan hjælpe jer og jeres barn/ung. Efter samtalen beslutter vi sammen, hvad der videre skal ske.

Samtalerne kan foregå både på Sønderport 8, i eget hjem eller på din skole.

Børn og unge

I Brus kan man få både individuelle samtaler og Gruppesamtaler. Alle børn/unge under 18 år skal have begge forældres samtykke til at indgå i et forløb i Brus. Man har mulighed for at få to til tre anonyme samtaler, hvis ikke det er muligt at få et samtykke fra begge forældre.

Gruppesamtaler foregår om eftermiddagen og et typisk forløb er 8 til 10 gange af en varighed på ca. to timer. Her er der mulighed for at mødes med andre unge, som er i samme situation. Der vil max. være 8 deltagere i en gruppe.

Familie og andre voksne

Det er vigtigt at begge forældre, eller andre voksne som har betydning for barnet/den unge bakker op om forløbet. Vi har i Brus også mulighed for at tilbyde samtaler til de voksne der er tæt på barnet/den unge.

Kontakt

Heidi Amstrup

Behandler og Social/Specialpædagog

Tlf.: 21 54 12 61

hepo@norddjurs.dk