Stof

Gratis og anonym rådgivning og behandling til dig, der ønsker at skabe en forandring i dit forhold til rusmidler.

Vores behandlingstilbud består af individuelle samtaler, hvor der tages udgangspunkt i dine målsætninger og ønske om forandring.

Læs mere om stof:

Individuel samtaleterapi har til formål at skabe forandring i forhold til dit forbrug af rusmidler.

Behandlingen bygger på principper fra den motiverende samtale samt kognitive terapeutiske metoder.

I de individuelle samtaler vil der blive arbejdet med problemstillinger relateret til den enkeltes forbrug af rusmidler.

Hyppigheden af samtaler vil variere i hvert individuelt forløb. Forløbet tilpasses den enkeltes behov

Screeningsarbejdet forestås af centrets personale.

I de situationer, hvor centret er i tvivl om, hvorvidt der er tale om psykiske problematikker, er der udarbejdet et screenings redskab ud fra de nationale retningslinier. 

Mål

  • At kvalificere Rusmiddelcentrets behandling af borgerne gennem større viden om den enkelte borgers personlighedsdynamikker og eventuelle psykiatriske problematikker.

  • At sikre, at Rusmiddelcentrets borgere får en relevant diagnostisk og medicinsk psykiatrisk afklaring, når der er indikation for eventuelle psykiatriske problematikker. Dette vil ske i samarbejde med relevante samarbejdspartere som psykiatrien, egen læge etc.

Substitutionsbehandling kan tilbydes som supplement i behandlingsforløbet efter konkret lægefaglig vurdering. 

Substitutionsbehandling er til dig, der er afhængig af opioider, fx. morfin og heroin. 

Hvis man er gravid og har et forbrug af rusmidler tilbydes man en tværfaglig indsats med henblik på at forebygge skader hos barnet i fostertilstanden. Dette er et samarbejde imellem den gravide, Rusmiddelcenteret og Familieambulatoriet i Skejby.

Vi hjælper også med at forberede nødvendige foranstaltninger efter fødslen.

Der kan tilbydes gratis prævention f.x. p-stav og spiral. Dette foregår i samarbejde mellem centrets læge og egen læge.

Derudover er der gratis kondomer og mulighed for at få udleveret en graviditetstest, i Rusmiddelcenteret.